Czym są repliki broni?

Czym są repliki broni?

Czasami w różnych okolicznościach udaje się nam zobaczyć repliką, która wygląda jak prawdziwa broń i symuluje ona jej wygląd w najdrobniejszym szczególe. Wiele osób jednak nie bardzo zdaje sobie sprawę z tego, czym są repliki broni (więcej: https://www.specshop.pl/pol_m_Airsoft_Repliki-broni-ASG-323.html). Przede wszystkim często nie jest jasne, co uważa się za replikę broni i które rekwizyty lub zabawki nie są za taką uznawane. Należy podkreślić, że do tego pojęcia zalicza się również:

  • repliki broni palnej;
  • repliki granatów;
  • repliki pocisków.

Co jest repliką broni według prawodawstwa?

Prawodawca stworzył przepisy wyjaśniające, kiedy i w jaki sposób przedmiot, który wygląda jak broń, może być używany publicznie. W różnych częściach ustawy o broni określono warunki konieczne do publicznego ich stosowania. Warto zatem wiedzieć, czego należy przestrzegać, nosząc repliki broni, jakie są wymogi prawne w tym zakresie i jakich konsekwencji można się spodziewać w przypadku ich ewentualnych naruszeń.

Za replikę według polskiego prawa uznaje się broń palną, która ze względu na swój kształt zewnętrzny przypomina oryginał, ale nim w istocie nie jest. Jednocześnie system prawny przewiduje również to, że przedmioty, które są, oczywiście, ze względu na wygląd wykorzystywane do gry, nie są uznawane za broń. Jeśli więc przedmioty wyglądają jak broń palna i można je pomylić z prawdziwą bronią palną, prawo uznaje je właśnie za repliki broni. Jeżeli jednak są one wyraźnie rozpoznawalne jako zabawki, rekwizyty lub obiekty kulturalno-historyczne, nie są one objęte tymi przepisami. Należy mieć jednak świadomość, że aby zapobiec nadużywaniu replik broni, a także aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, zabrania się noszenia tych przedmiotów w miejscach publicznych. Podobnie jak w przypadku broni wymagającej pozwolenia, repliki broni muszą być zatem w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Obraz  Specna-Arms z  Pixabay